Асоціація
Українсько-Китайського
співробітництва
 • ОГЛЯДАЧ / АНАЛІТИКА

  Заборона валютного кредитування споживачів: очікувані наслідки

  2011-08-02

  Джерело: ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

  8 липня 2011 Верховна Рада України прийняла Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг” (Проект Закону № 7 351 від 10 листопада 2010 року), далі – «Закон», яким законодавець, поряд з іншими нововведеннями, остаточно заборонив валютне споживче кредитування фізичних осіб.

  14 липня цього року прийнятий Закон був відправлений на підпис Президенту України. У разі його підписання Президентом України Закон набуде чинності з дня, наступного за днем ​​його офіційного опублікування (як це передбачено Розділом ІІІ Закону).

  Передісторія прийняття Закону
  Історія запровадження законодавчої заборони на кредитування фізичних осіб в іноземній валюті для нашої держави не нова. Починаючи з 24 листопада 2009 року в Україні діяла норма, згідно якої фізичним особам могли бути надані позики в іноземній валюті виключно для цілей оплати послуг нерезидентам на лікування та навчання за кордоном (Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи »від 23 червня 2006 року № 1533-VI). При цьому фінансові установи, які надавали позики (кредити), повинні були спрямовувати кошти безпосередньо на рахунок лікувальної установи або установи освіти, за умови надання позичальником відповідних підтверджуючих документів. Крім того, зазначений закон вимагав робити погашення такого боргу (кредиту), а також сплату відсотків, виключно у формі безготівкового розрахунку.
  Нова хвиля дискусій щодо доцільності кредитування фізичних осіб в іноземній валюті в кінці 2010 – початку 2011 року була викликана тим, що згадані вище норми мали обмежений термін дії і вводилися в українське законодавство тільки до 01 січня 2011 року. Зрештою, при посиленій підтримці уряду та Національного банку України, 08 липня Верховна Рада України однозначно визначила, що Україна повинна відмовитися від валютних споживчих кредитів. Термін подібного відмови Законом не обмежений.

  Основні зміни в правовому регулюванні кредитування фізичних осіб
  Законом внесено зміни до Цивільного кодексу України (далі – «ГК України»), зокрема в статтю +1054 включена відсильна норма, якою визначається, що особливості регулювання відносин за договором про надання споживчого кредиту встановлюються законом. У свою чергу стаття 11 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року № 1023-ХІІ (далі – «Закон про захист споживачів») доповнено нормою, згідно з якою надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України забороняється .
  У розумінні Закону про захист споживачів «споживчий кредит» – кошти, які надаються кредитором (банком або іншою фінансовою установою) споживачеві на придбання продукції, а «споживач» – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує, а також має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника.
  З урахуванням того, що поняття споживчого кредиту включає в себе кошти, отримані для задоволення будь-яких потреб фізичної особи, встановлений Законом заборона поширюється на будь-яке кредитування фізичних осіб в іноземній валюті (незалежно від того, чи має фізична особа джерела доходів в іноземній валюті чи ні) . Таким чином, у разі набуття чинності Законом, отримати споживчий кредит в іноземній валюті фізичній особі в Україні буде неможливо навіть за наявності в нього джерела доходу в іноземній валюті.
  З інших нововведень Закону у сфері кредитування важливо відзначити введення кримінальної відповідальності для фізичних осіб за надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади АРК чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків – у вигляді штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. У попередній редакції статті 222 Кримінального кодексу України (прим. Процитована вище) передбачалася відповідальність за вказане кримінальне правопорушення тільки для громадянина-підприємця, громадянина-засновника (учасника) або службової особи суб’єкта господарської діяльності. Таким чином, зазначеним нововведенням законодавець передбачив додатковий інструмент захисту банків і фінансових установ від неправомірних дій позичальників, націлених на отримання кредиту (таких як, наприклад, надання неправдивої інформації про доходи, на якій базується банк при прийнятті рішення про надання кредиту тому чи іншому позичальнику ).
  Поряд з додатковими нормами захисту банків і фінансових установ, Закон також вводить ряд положень, що гарантують права позичальників – споживачів. Так, кредитори будуть не вправі вимагати від позичальника оплати будь-яких комісій, які не визначені в договорі про кредитування. Більше того, кредитору буде заборонено встановлювати в договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою у розумінні Закону про захист споживачів. Умови договору, що передбачають подібні види платежів Законом визнаються як недійсні.
  Також кредитору буде заборонено відмовляти позичальнику в прийнятті платежу при достроковому поверненні кредиту, вимагати від останнього будь-яких додаткових платежів, пов’язаних з достроковим погашенням кредиту.

  Очікувані наслідки
  За прогнозами Національного банку України, ряду комерційних банків і міжнародних аналітичних агентств введення обмежень на споживче кредитування в іноземній валюті знизить валютні і кредитні ризики української банківської системи. Більше того, очікується, що подібна заборона позитивно позначиться на дохідності комерційних банків (згідно з матеріалами міжнародного рейтингового агентства Moody’s).
  Разом з тим, обмеження валютного кредитування фізичних осіб створить і деякі труднощі для банків, пов’язані в першу чергу з тим, що фондування, за рахунок якого українські банки здійснюють кредитування як юридичних, так і фізичних осіб, залучається ними, в основному, в іноземній валюті або на міжнародних ринках капіталу, або від іноземних материнських банків (останнє стосується українських банків з іноземним капіталом). Обмеження можливості подальшого розміщення залученої іноземної валюти на банківському ринку України може негативно відобразиться на динаміці розвитку банків.
  Крім того, повна заборона видачі кредитів в іноземній валюті фізичним особам зменшить прибутковість валютних депозитів – банкам буде невигідно залучати валюту під високі відсотки, оскільки вони будуть обмежені в можливості її подальшого розміщення з отриманням прибутку від такого розміщення. Існуюча вже зараз різниця між процентними ставками по депозитах в гривні і в іноземній валюті може зрости ще більше.
  Для позичальників – споживачів набуття чинності норм нового Закону, що обмежують валютне кредитування, матиме позитивні наслідки, оскільки кредитування в національній валюті істотно знизить їх валютні ризики, пов’язані з можливими коливаннями курсу іноземної валюти по відношенню до гривні (які всі позичальники відчули на собі в 2008 році, коли, приміром, вартість долара США збільшилася майже в 2 рази).
  Зниження валютних ризиків позичальників позитивно позначиться також і на динаміці повернення кредитів населенням, які отримують доходи в основному в гривні, що буде позитивним наслідком як для самих позичальників, так і для банків, які їх кредитують.
  Позитивними для позичальників – фізичних осіб будуть і наслідки, пов’язані з введенням Законом інших положень, націлених на захист прав споживачів, оскільки вони забезпечать додаткові гарантії та більш прозорі правові механізми при укладенні та виконанні кредитних договорів банками та іншими фінансовими установами.

  Марина Федоренко, провідний юрист ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»
  Тетяна Селіванова, юрист ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

  Напишіть відгук

  Your email address will not be published. Required fields are marked *