Асоціація
Українсько-Китайського
співробітництва

 • Про нас / Загальні відомості

  Асоціація «Українсько- Китайського Співробітництва» є об’єднанням юридичних осіб, які встановлюють, підтримують, сприяють, заохочують або прагнуть до встановлення та розвитку відносин співробітництва між структурами, установами, організаціями, закладами та іншими юридичними особами України та Китайської Народної Республіки.

  Асоціація не здійснює самостійної підприємницької діяльності, не засновує та не виступає співзасновником господарюючих суб’єктів.

  Асоціація та її учасники не здійснюють ніяких узгоджених дій, які можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації.


  Цілі та завдання Асоціації

  Основні цілі та завдання Асоціації передбачають розвиток та вдосконалення напрямків, форм та засобів масштабного взаємовигідного співробітництва України та КНР в найрізноманітніших галузях, таких як економіка та фінанси, освіта та наука, культура, спорт і мистецтво, а також в інших сферах за рахунок подальшого налагодження дієвої співпраці профільних українських та китайських структур усіх форм власності та видів діяльності, які не заборонені законодавствами обох держав.

   

  Предмет діяльності Асоціації

  Предметом діяльності Асоціації є допомога, координація дій та захист інтересів її членів у здійсненні ними господарської та суспільної діяльності, яка є наслідком співпраці між діловими партнерами-юридичними особами України та КНР.

   

  Членство в Асоціації

  Асоціація є вільною для вступу нових учасників.