Асоціація
Українсько-Китайського
співробітництва
 • ОГЛЯДАЧ / АНАЛІТИКА

  НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА: Податкові пільги для готелів напередодні ЧЄ-2012

  2011-08-01

  Джерело: ЮФ “Василь Кісіль і Партнери”
  Автор: Анна Сісецкая, адвокат

  Наближення Євро-2012 року, що припускає виконання Україною цілого ряду жорстких вимог УЄФА, в тому числі і щодо можливості розміщення всіх прибулих на чемпіонат гостей, надзвичайно актуалізує розвиток готельно-рекреаційного сектора шляхом запуску дієвих правових механізмів і державних програм економічного стимулювання.

  За останні кілька років державна увага, в основному, було спрямоване на зниження фіскального тиску на готельно-рекреаційний бізнес.
  Так, раніше законодавець надав можливість будівництва готелів, які включені в Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 22 лютого 2008 року № 107, без сплати пайової участі на розвиток інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту. Така можливість була надана шляхом внесення змін до Законів України “Про регулювання містобудівної діяльності” №3038-VI та «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» №962- V.
  У того ж, відповідно до прийнятого 8 липня 2010 Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”, а далі і в Податковому кодексі України законодавець з початку поточного року надав готелям категорій “п’ять зірок”, “чотири зірки” та “три зірки” можливість скористатися податковою пільгою з податку на прибуток.
  Так, відповідно до абз. а) п. 17 підр. 4 р. XX Податкового кодексу України прибуток, отримана суб’єктом підприємницької діяльності від надання готельних послуг у готелях зазначених категорії, в тому числі у новозбудованих або реконструйованих, або в яких було проведено капітальний ремонт чи реставрація, звільняється від оподаткування строком на 10 років. Примітно, що передбачене раніше обмеження в частково скасованому Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” №334 / 94-ВР про обов’язкове введення в експлуатацію таких об’єктів до 1 вересня 2012, як умова для застосування податкової пільги, – діюча норма Податкового кодексу не містить. Таким чином, такою пільгою можуть скористатися всі господарюючі суб’єкти, незалежно від дати введення готелі, з діяльності якої вони отримують прибуток, в експлуатацію.
  Безперечно, такі законодавчі нововведення мають принципово важливе значення для готельєрів, оскільки дозволяють скоротити витрати на будівництво об’єктів готельної інфраструктури, а надалі – концентрувати весь прибуток, отриманий від експлуатації готелю, скорочуючи тим самим період окупності готельного проекту.
  У теж час, в поспіху піти на “податкові канікули” слід врахувати кілька наступних важливих моментів.

  Можливість скористатися податковою пільгою надається тільки готелям, які мають відповідну категорію: “п’ять зірок”, “чотири зірки” та “три зірки”. Оскільки присвоєння категорій готелям не є обов’язковим в Україні, готельєри, які бажають отримати податкову пільгу, повинні бути готові понести додаткові витрати на проходження процедури категоризації. В іншому випадку – наданої пільгою вони скористатися не зможуть.
  Таким чином, для отримання податкової пільги у суб’єкта господарювання має існувати свідоцтво про присвоєння категорії відповідному об’єкту туристичної інфраструктури, для отримання якого йому необхідно звернутися з відповідною заявою до Міністерства культури і туризму України.
  Порядок присвоєння категорії об’єктам, що надають послуги з тимчасового проживання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №803 від 29 липня 2009 р

  При цьому, слід зазначити, що роботи з оцінки готелю на предмет відповідності тієї чи іншої категорії, базуються на результатах сертифікації відносно рівня з безпеки для життя і здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля в державній системі УкрСЕПРО, яка відповідно до ст . 18 Закону України “Про туризм” №324-95ВР є обов’язковою. Також, присвоєння категорії готелі проводиться відповідно до вимог ряду державних стандартів, в основі яких закладено французький підхід: перевірка відповідності готелю значному набору, розписаних до найдрібніших подробиць, стандартів.
  Оскільки, процес категоризації базується на результатах обов’язкової сертифікації, а результати стандартизації малоінформативні для споживача, і при цьому для бажаючих скористатися податковою пільгою добровільний процес категоризації перетворюється фактично в обов’язковий, окремі представники законодавчої влади вже кілька років говорять про необхідність підтримки ініціативи про введення обов’язкової категоризації готелів з присвоєнням їм відповідної «зірковості», і про скасування сертифікації та стандартизації в існуючому на сьогоднішній день вигляді.

  В цілому, така законодавча ініціатива – обгрунтована. Підхід, що полягає в обов’язкової категоризації готелів і відсутності інших сертифікацій, відповідає як європейської, так і міжнародній практиці організації готельного бізнесу в цілому. На сьогоднішній день, така позиція не знаходить підтримки у законодавця. Зокрема, законопроект, що передбачає впровадження описаного вище підходу, був прийнятий Верховною радою України 8 липня 2011 абсолютно в іншій редакції, принципово не змінює існуючу систему обов’язкової сертифікації і добровільної категоризації.

  У контексті аналізованої податкової пільги, важливо відзначити, що її отримання покладає на господарюючий суб’єкт зобов’язання цільового використання коштів, звільнених від оподаткування. Зокрема, отельеру доведеться врахувати спеціальні вимоги про цільове використання коштів, встановлені п. 21 підр. 4 р. XX Податкового кодексу України, а також Постановою Кабінету Міністрів України №299 від 28 лютого 2011 р разі недотримання таких вимог – суб’єкт господарювання буде зобов’язаний збільшити свої податкові зобов’язання і, додатково, сплатити пеню.
  Т
  аким чином, маленькі готелі, відповідні категоріям «однієї зірки» і «двох зірок», а також інші більш економічні засоби розміщення всіх рівнів обслуговування, позбавлені можливості отримання податкової пільги, і, відповідно несуть тягар оподаткування на загальних підставах. Готелі же середньої й вищої категорії зірковості зможуть скористатися податковими преференціями тільки після додаткового проходження процедури категоризації та отримання свідоцтва, що підтверджує їх відповідність категоріям «три зірки», «чотири зірки» або «п’ять зірок». При цьому, ефект податкової пільги буде знівельовано, у разі не виконання отельером в процесі його діяльності вимог, встановлених законодавством, про цільове використання вивільнених від оподаткування сум.

  Напишіть відгук

  Your email address will not be published. Required fields are marked *