Асоціація
Українсько-Китайського
співробітництва
 • Новини / Загальні новини

  МЗС КНР опублікувало пропозиції із реформ глобального управління. Найважливіші моменти тезово

  2023-09-18

  Традиційно для Китаю, пропозиції більше схожі на заклики та містять мало конкретики. Документ починається фразою «Сьогодні зміни у світі, у наш час та в історії розгортаються як ніколи раніше» і складається з п’яти розділів. Переклад опублікувала Українська асоціація китаєзнавців на своїй Telegram-сторінці.

  I. Посилення управління глобальною безпекою та збереження світового миру та стабільності

  Безпека є найголовнішою потребою людства та найважливішим глобальним суспільним благом. Президент Сі Цзіньпін висунув Ініціативу глобальної безпеки (GSI).

  Китай твердо підтримує політичне врегулювання української кризи. Основна причина кризи полягає в проблемі управління безпекою в Європі. Зацікавлені сторони повинні побудувати взаємну довіру та врахувати законні занепокоєння одна одної щодо безпеки. Запровадження санкцій, тиск чи підливання масла у вогонь лише погіршать ситуацію. Важливо зберегти взаємну повагу, відмовитися від менталітету холодної війни, припинити згуртовуватися для розпалювання табірної конфронтації.

  Китай стверджує, що важливо зберегти мир і стабільність на Корейському півострові, питання має бути вирішене шляхом діалогу та консультацій, а законні занепокоєння всіх сторін розглядаються збалансовано. Китай закликає поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Афганістану, дотримуватися щодо нього принципу «під проводом Афганістану, афганцям належить». Фундаментальним вирішенням палестинського питання є створення незалежної держави Палестина, яка користується повним суверенітетом на основі кордону 1967 року та зі столицею у Східному Єрусалимі. Китай посилюватиме солідарність і координацію з африканською стороною та спільно реалізовуватиме Ініціативу щодо підтримки індустріалізації Африки, План підтримки Китаєм модернізації сільського господарства Африки та План китайсько-африканського співробітництва щодо розвитку талантів, щоб допомогти Африці здійснити свою інтеграцію та модернізацію.

  Міжнародне співтовариство має спільно протистояти загрозі або застосуванню ядерної зброї. Ядерне роззброєння має просуватися поетапно відповідно до принципів «підтримки глобальної стратегічної стабільності» та «непослабленої безпеки для всіх». Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) є основою міжнародного режиму ядерного роззброєння

  II. Покращення управління глобальним розвитком і спільне досягнення глобального сталого розвитку

  Сі Цзіньпін запропонував Ініціативу глобального розвитку (GDI) і закликав поставити розвиток на перше місце. Міжнародне співтовариство має дотримуватися відкритості як загального напрямку, підтримувати багатосторонність, твердо захищати вільну торгівлю та багатосторонню торговельну систему, протистояти одностороннім діям і протекціонізму, сприяти з’єднанню та заохочувати інтегрований розвиток. Продовольча безпека має важливе значення для виживання людини.

  Китай підтримує прагнення до зеленого та низьковуглецевого розвитку. Серйозні виклики енергетичній безпеці здебільшого спричинені порушенням ланцюга постачання та міжнародної співпраці, а не виробництвом чи попитом. Китай надає великого значення вирішенню проблеми зміни клімату та стверджує, що Важливо дотримуватися цілей, принципів та інституційних механізмів, викладених у Рамковій конвенції ООН про зміну клімату та її Паризькій угоді, особливо принципу спільної, але диференційованої відповідальності. Розвинені країни повинні взяти на себе лідерство в значному скороченні викидів.

  Ⅲ. Просування глобальних прав людини та соціального управління та спільне сприяння цивілізаційному обміну та прогресу

  Щастя людей – найбільше право людини, щоб люди могли жити добре. Універсальної моделі просування та захисту прав людини не існує. Необхідно поважати незалежний вибір усіх країн власного шляху розвитку прав людини. Необхідно поєднати принцип універсальності прав людини та їхні національні умови та просувати права людини у світлі національних реалій і потреб свого народу. Права людини мають просуватися шляхом [економічного] розвитку.

  Ⅳ. Розвиток глобального управління на нових кордонах і побудова структури управління на майбутнє

  Науково-технічний прогрес має приносити користь всьому людству, а не ставати засобом обмеження та стримування розвитку інших країн. Певні країни не повинні руйнувати управління новими кордонами своїм гегемоністським менталітетом, надмірно напружувати концепцію національної безпеки та будувати «маленькі дворики з високими парканами» завдяки своїй перевазі в науці та техніці.

  Міжнародне співтовариство має взяти на себе зобов’язання підтримувати кіберпростір, який характеризується миром, безпекою, відкритості та співробітництвом, і протистояти таборовому поділу, мілітаризації та фрагментації кіберпростору. Жодна сторона не повинна перебільшувати концепцію національної безпеки або безсовісно позбавляти іншу країну її законного права на розвиток.

  V. Посилення ключової ролі ООН і просування реформи глобальної системи управління

  Китай бере активну участь у реформуванні та розвитку системи глобального управління. Він практикує консультації, співпрацю та спільні вигоди в глобальному управлінні, підтримує справжню багатосторонність, сприяє більшій демократії в міжнародних відносинах і працює для більш справедливого та справедливого глобального управління. Ключ до реформи системи глобального управління полягає в балансі між справедливістю та ефективністю, у відповідності з розвиненим міжнародним політичним та економічним ландшафтом, у задоволенні практичної потреби у вирішенні глобальних викликів і в гармонії з історичною тенденцією миру, розвитку, співробітництво та взаємна вигода.

  Китай твердо підтримує ключову роль ООН у міжнародних справах. Реформа ООН має сприяти збереженню багатосторонності та ролі ООН, посиленню голосу країн, що розвиваються, у міжнародних справах, а також збільшенню правозастосовчої спроможності та ефективності управління агентствами ООН. Важливо дотримуватися основного принципу рівноправних консультацій в ООН і допомагати ООН твердо відстоювати справедливість, підтримувати верховенство права, сприяти співпраці та зосереджуватися на реальних діях.

  Китай підтримує необхідну і справедливу реформу Ради Безпеки, щоб підвищити її авторитет і ефективність, посилити її здатність протистояти глобальним загрозам і викликам і дозволити їй краще виконувати свій мандат, передбачений Статутом ООН. Рада Безпеки не повинна стати клубом великих чи багатих країн. Його реформа повинна достовірно збільшити представництво та голос країн, що розвиваються, виправити історичну несправедливість, заподіяну Африці, і дати більшій кількості країн, що розвиваються, з незалежною зовнішньою політикою та справедливою позицією, можливість засідати в Раді Безпеки та брати участь у прийнятті нею рішень.

   

  МЗС КНР опублікувало пропозиції із реформ глобального управління. Найважливіші моменти тезово

  Плакат із знімками голов попередніх п’яти лідерів Китаю зустрічає відвідувачів біля аеропорту Лхаси. Демонстраційне фото. Джерело: CNN/Matt Rivers

  Напишіть відгук

  Your email address will not be published. Required fields are marked *