Асоціація
Українсько-Китайського
співробітництва
 • Оглядач / Інтерв'ю та коментарі

  Сі Цзіньпін: Нехай факел мультилатералізму освітить шлях до спільноти єдиної долі людства!

  2021-01-26

  Повний текст спеціальної промови на тему “Нехай факел мультилатералізму освітить шлях до майбутнього людства”, з якою виступив голова КНР Сі Цзіньпін 25 січня 2021 року під час діалогу “Давоський порядок денний” ВЕФ.

  «Минулий рік завдав раптового удару через епідемію коронавірусної інфекції, яка розповзається по всьому світу, серйозно загрожує глобальній безпеці у сфері охорони здоров’я, викликає глибоку рецесію світової економіки і непередбачувані кризи в історії людства.

  Історія безперервно рухається вперед, світ ніколи не буде таким, як до цього. Від кожного нашого рішення і дії, які мають місце сьогодні, залежить майбутнє світу. Необхідно успішно вирішувати чотири важливі завдання нашої епохи.

  Перше – посилення координації макроекономічної політики, потрібно спільно просувати потужне, стійке, збалансоване й інклюзивне зростання світової економіки. Людство стикається з серйозною після закінчення Другої світової війни економічною рецесією. Основні економічні сектори вперше в історії одночасно опинилися під ударами. Глобальні виробничі ланцюжки та ланцюжки поставок функціонують з перебоями. Торгова та інвестиційна активність знаходиться на низькому рівні. Незважаючи на глобальні заходи підтримки на трильйони дол. США, тенденція світової економіки до відновлення залишається нестійкою, її перспектива не виглядає ясною. Важливо ловити поточні можливості, скоординовано просувати протиепідемічну роботу і економічний розвиток, нарощувати підтримку з боку макроекономічної політики, щоб якомога швидше вивести світову економіку з кризи. Не менш важливо працювати на перспективу, знаходити в собі рішучість переходити на нові драйвери і нові моделі економічного розвитку, сприяти перетворенню структури світової економіки з виходом на шлях довгострокового, здорового і сталого розвитку.

  Друге – відмовлятися від ідеологічних упереджень, йти шляхом мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва. Немає на світі двох однакових листочків і немає країн з однаковою історією, культурою і державним устроєм. У кожній історії, культурі і державному устрої своя унікальна гідність і перевага, їх не можна ділити на хороші і погані. Питання полягає в тому, наскільки здатний відповідати реаліям країни такий устрій, як він підтримується народом, чи ефективно забезпечує політичну стабільність, суспільний розвиток і добробут населення, а також прогрес людства. Культура і суспільний устрій країн бувають історично різними, що і визначає особливість цивілізації. Без такого різноманіття не було б людської цивілізації, воно було і буде існувати незалежно від суб’єктивних бажань. Страшна не сама відмінність, а чванство, упередженість і ворожість. Страшно те, що не припиняються в нашому світі спроби ввести розмежувальну лінію між різними цивілізаціями, нав’язувати свою культуру і лад іншим. Країни світу повинні мирно співіснувати, вчитися один у одного на основі взаємної поваги і прагнення до загального при збереженні відмінностей, щоб надати новий стимул розвитку людської цивілізації.

  Третє – долати розрив між розвиненими і країнами, що розвиваються, задля загального розвитку та процвітання. Нині гостра проблема справедливості й розрив між Північчю і Півднем є серйозним викликом сталому розвитку. Пандемія виявила нездатність деяких країн відновити свою економічну активність, що призвело до ризику подальшого зростання дисбалансу між Північчю і Півднем. Країни, що розвиваються, мріють мати більше ресурсів і можливостей для розвитку, вимагають розширити своє представництво і право голосу в управлінні глобальною економікою. Важливо усвідомити: чим швидше відбувається прогрес у країнах, що розвиваються, тим більш міцним буде фундамент для процвітання й стабільності нашої планети, вигоду від цього отримають і розвинені країни. Світова спільнота повинна бути далекоглядною і виконувати взяті на себе зобов’язання. Мова йде про необхідну підтримку країнам, що розвиваються, і забезпечення їх законних прав та інтересів розвитку, сприяння досягненню рівних прав, можливостей і правил, щоб можливості розвитку і його результати справді стали загальнодоступними для всіх.

  Четверте – спільно протидіяти глобальним викликам задля прекрасного майбутнього людства. В епоху економічної глобалізації є всі підстави стверджувати, що надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я, зокрема коронавірусна інфекція, точно не буде останньою, і актуальність зміцнення глобального управління в цій сфері буде тільки зростати. Земна куля – єдиний будинок для людства, від більш ефективного реагування на кліматичні зміни і просування сталого розвитку залежать перспективи і майбутнє всього людства. З глобальними проблемами жодна країна не в змозі впоратися самостійно, тільки колективні дії, об’єднання зусиль і глобальне співробітництво допоможуть їх успішному врегулюванню.

   

  Зважаючи на сучасні виклики та проблеми, ключем до їхнього розв’язання є підтримка і реалізація мультилатералізму для побудови спільноти єдиної долі людства.

  —— Нам необхідно дотримуватися відкритості та інклюзивності, а не замкнутості або ексклюзивності. …

  Виходячи з концепції спільноти єдиної долі людства, важливо відстоювати спільні цінності людства, такі як мир, розвиток, неупередженість, справедливість, демократія і свобода. Необхідно відкинути ідеологічні забобони, максимально закріпити відкритість та інклюзивність механізмів, концепцій і політики співробітництва в інтересах миру та стабільності в усьому світі. Потрібно формувати світову економіку відкритого типу і твердо відстоювати багатосторонню торговельну систему, не вдаючись до дискримінаційних та ексклюзивних стандартів, правил і механізмів, без створення торгових, інвестиційних і технологічних бар’єрів. Слід зміцнити статус Групи 20 як головної платформи глобального економічного управління. Важливо посилювати координацію макроекономічної політики, забезпечувати безперебійне функціонування як глобальних ланцюжків виробництва і поставок, так і світової фінансової системи. Для більш якісного та сталого розвитку глобальної економіки потрібно просувати структурні реформи і збільшувати глобальний сукупний попит.

  —— Нам необхідно поставити на ключове місце міжнародні норми і принципи, ніхто не може бути винятком. Не дарма свідчить китайська мудрість: «В основі державного управління лежить закон». Глобальне управління має здійснюватися шляхом прийняття узгоджених правил і загального консенсусу, а не під диктування однієї або окремих груп країн. Статут ООН є загальновизнаною нормою міждержавних відносин. Без таких загальних правил світ скотився б до закону джунглів, що призвело б лише до катастрофи.

  … Міжнародні об’єднання є платформами реалізації та відстоювання багатосторонності, їх авторитет і ефективність повинні бути забезпечені. …«Вибіркова багатосторонність» не повинна стати вибором для нас.

  —— Нам слід розвивати консультації та співробітництво замість конфліктів і конфронтації. Різниця в історії, культурі та соціальних устроях не є приводом для конфронтації, а слугує мотивацією для співпраці. Потрібно сприймати відмінності з повагою та толерантністю, врегулювати розбіжності шляхом діалогу і консультацій без втручання у внутрішні справи. Історія і реальність нас навчили, що в сьогоднішньому світі конфронтаційний підхід, холодна або гаряча, торгова або науково-технічна війна, врешті завдасть шкоди інтересам і добробуту всіх країн і їх народів. Слід відмовитися від мислення холодної війни, «гри з нульовим результатом» та інших стереотипів, дотримуватися принципів взаємної поваги та взаєморозуміння, зміцнювати політичну взаємодовіру шляхом стратегічного діалогу. …

  —— Нам слід іти в ногу з часом замість того, щоб вдовольнятися минулим. … Орієнтуючись на майбутнє, прихильники мультилатералізму у XXI столітті повинні не тільки відстоювати його основні цінності та принципи, а й працювати над реформуванням і вдосконаленням системи глобального управління на основі широких консультацій і зближення підходів з урахуванням змін і наявних глобальних викликів, що відбуваються у світоустрої.

  Необхідно підтримувати роль Всесвітньої організації охорони здоров’я, формувати спільноту охорони здоров’я людства. Потрібно просувати реформи СОТ і Міжнародної валютно-фінансової системи з метою стимулювання зростання світової економіки і забезпечувати країнам, що розвиваються, права і можливості розвитку. Розробка правил глобального управління цифровими даними повинна орієнтуватися, в першу чергу на реальності та інтересах людини. Потрібно виконувати Паризьку хартію з клімату заради зеленого розвитку. Розвиток має завжди бути в пріоритеті, для чого необхідно втілювати в життя Порядок денний ООН у сфері сталого розвитку на період до 2030 року, робити глобальний розвиток загальним благом, перш за все для країн, що розвиваються.

  На новому етапі побудови соціалістичної модернізованої держави ми будемо впроваджувати нову концепцію розвитку, активно працювати над формуванням нової архітектоніки розвитку «подвійної циркуляції» з акцентом на циркуляцію внутрішню, але при її взаємодоповненні із зовнішньою. Готові з усіма партнерами разом розвивати чистий і прекрасний світ, де запанує міцний мир, загальна безпека, спільне процвітання, відкритість і толерантність.

  —— Китай буде і надалі активно брати участь у міжнародній протиепідемічний співпраці. Боротьба з COVID-19 – мабуть, найактуальніше завдання перед міжнародною спільнотою, від успішності його вирішення залежить те, наскільки реально буде втілений принцип «людина понад усе, життя понад усе», наскільки ефективно буде відновлена економіка. Важливо поглиблювати солідарність і співпрацю, активізувати обмін інформацією і спільну роботу з профілактики та контролю, непохитно рухатися вперед заради перемоги над глобальною пандемією. Особливу увагу необхідно приділяти співпраці з розробки, виробництва та розподілу вакцини, яка, як ми вважаємо, повинна по-справжньому стати загальнодоступним благом для народів усього світу. З моменту спалаху COVID-19 гуманітарна допомога була надана Китаєм у більш ніж до 150 країн і 10-ти міжнародним організаціям, за запитом було відправлено 36 груп медичних експертів. Китай став одним з найактивніших учасників міжнародної співпраці щодо вакцини. Наша країна продовжить практику з обміну протиепідемічним досвідом і напрацюваннями, надання посильної допомоги менш стресостійким перед епідемією державам і регіонам, продовжить сприяти розширенню доступності вакцини для країн, що розвиваються, тим самим інвестуючи в остаточну перемогу світу над пандемією.

  —— Китай буде і далі продожувати стратегію відкритості на принципах взаємної вигоди і загального виграшу. Економічна глобалізація – природний процес розвитку суспільних виробничих сил і неминучий результат науково-технічного прогресу. Спроби використовувати пандемію як привід для «деглобалізації» і застосування політики ізоляції, а також роз’єднання не вигідні нікому. … Будемо і надалі сприяти лібералізації та спрощенню торгово-інвестиційних процедур, забезпечувати безперебійність і стабільність глобального виробничо-постачальницького ланцюжка, просувати високоякісну співпрацю у рамках «Одного пояса і одного шляху». Наші зусилля будуть зосереджені на системному розширенні відкритості. Йдеться про правила врегулювання, управління і стандарти, які дозволять не тільки формувати ринковий, правовий та інтернаціональний бізнес-клімат, а й задіяти колосальну перевагу величезного ринку і потенціал внутрішнього попиту Китаю, надавати широкі можливості для міжнародної співпраці, додаткові імпульси для відновлення і росту світової економіки.

  —— Китай буде і надалі сприяти сталому розвитку. Будемо повноцінно реалізовувати Порядок денний ООН у сфері сталого розвитку у період до 2030 року, докладати більше зусиль до охорони екології шляхом прискорення оптимізації структури виробництва і системи енергопостачання, а також заохочення зеленого способу життя і низьковуглецевого виробництва. Як я вже наголосив, Китай прагне до досягнення пікових значень викидів вуглекислого газу до 2030 року і вуглецевої нейтральності до 2060 року. Завдання досить не просте, воно вимагає від нас величезних зусиль. Але будь-яка корисна для людству задача, навіть найважча, буде виконана китайцями з честю і гідністю. План дій у нас не тільки розроблений, але і почав реалізуватися на практиці, що є втіленням як багатостороннього підходу, так і китайського внеску в захист спільного дому людства і справу його сталого розвитку.

  —— Китай буде і надалі просувати науково-технічну інновацію. … Науково-технічні досягнення повинні принести благо для людства, а не застосовуватися для обмежень, тим більше з метою стримування розвитку інших країн. Будемо з більш відкрито і з ініціативами підходити до міжнародної співпраці в науково-технічній сфері, спільними зусиллями з усіма партнерами створювати недискримінаційне для технологічного прогресу середовище на основі відкритості, чесності, справедливості заради спільного виграшу.

  —— Китай буде продовжувати просувати процес встановлення міжнародних відносин нового типу. У світогляді китайської філософії немає закону «або переможець, або лузер» і логіки «переможець отримує все». Китай рішуче здійснює незалежну, самостійну мирну зовнішню політику, докладає зусиль до згладжування розбіжностей шляхом діалогів і вирішення суперечок шляхом переговорів, активно розвиває відносини дружби і співробітництва з усіма країнами на основі взаємної поваги, рівноправ’я і взаємної вигоди. Як одна з країн, що розвивається, Китай буде безперервно поглиблювати співпрацю Південь-Південь, робити свій внесок у викорінення бідності в країнах, що розвиваються, полегшення їх боргового стресу і надавати допомогу економічному зростанню. …

  У людства один світ, який об’єднується спільним майбутнім. Подолання нинішніх криз і створення прекрасного майбутнього вимагає від людства консолідованих зусиль і співпраці. Практика неодноразово показує, що будь-яка політика розорення сусідів, спроба впоратися з сучасними викликами поодинці, самозакоханість й гординя без винятку приречені на провал. Давайте йти вперед пліч-о-пліч, нехай факел мультилатералізму освітить шлях до спільноти єдиної долі людства!»

   

  «CRI»

  Напишіть відгук

  Your email address will not be published. Required fields are marked *