Асоціація
Українсько-Китайського
співробітництва
 • Оглядач / Інтерв'ю та коментарі

  Делегація Уряду провінції Шаньдун відвідала НАН України

  2019-07-02

  24 червня 2019 року Національну академію наук України відвідала делегація Уряду провінції Шаньдун (КНР) на чолі з віцегубернатором цієї провінції Юй Цзе. За її підсумками підписано 10 угод про наукове співробітництво – між Національною академією наук України та Народним урядом провінції Шаньдун (КНР), а також між окремими науковими установами НАН України й Академії наук провінції Шаньдун.

  Віцепрезидент НАН України академік Анатолій Загородній коротко поінформував іноземних гостей про історію Національної академії наук України, її статус, структуру й основні напрями діяльності. «Одним із найбільш пріоритетних і перспективних напрямів міжнародної діяльності НАН України було та залишається науково-технічне співробітництво з Китайською Народною Республікою. На сьогодні понад 30% усіх установ НАН України активно співпрацюють із китайськими партнерами, – наголосив він. – Останніми роками це партнерство характеризується динамічним поступальним розвитком, набуває дедалі більшої глибини, розширюється географія та спектр двосторонньої взаємодії.

  Головними партнерами Академії в КНР є Китайська академія наук, Китайська академія суспільних наук, інші академії наук, Державне управління у справах іноземних спеціалістів КНР, наукові установи, університети, приватні організації, підприємства та фірми. Ми актино співпрацюємо з муніципалітетами міст і народними урядами низки провінцій Китаю: Шаньдун, Гуандун, Цзяньсу, Хейлунцзян, Чжецзян, Цзянсі, Цзілінь, Аньхой, Сичуань. Особливо тісні та плідні взаємини склались у нас із організаціями, інститутами, підприємствами провінції Шаньдун. Що, втім, недивно, з огляду на те, яку велику роль провінція Шаньдун відіграє в економіці, науці й культурі Китаю. На сьогодні установи НАН України реалізують понад 100 двосторонніх документів про співробітництво з науковими установами, організаціями та компаніями КНР. Причому значну частку цієї кількості угод укладено з інститутами й організаціями провінції Шаньдун. І сьогодні ми суттєво розширимо та зміцнимо договірну базу нашого співробітництва підписанням одразу десяти нових двосторонніх угод.

  Національна академія наук України має багаторічний досвід співпраці з установами й організаціями провінції Шаньдун. Основними формами такої співпраці є виконання спільних проектів у рамках прямих угод, спільна участь у міжнародних проектах і програмах, а також виконання установами НАН України замовлень промислових підприємств провінції. Пріоритетні галузі співробітництва – біологія, хімія та біохімія, матеріалознавство, зварювальні й енергоощадні технології».

  Академік Анатолій Загородній навів кілька прикладів двостороннього співробітництва між установами НАН України та науковими установами Академії наук провінції Шаньдун, технопарками, підприємствами й іншими організаціями, які працюють на території цієї провінції: «Інститут технічної теплофізики НАН України активно співпрацює з Інститутом енергетики Академії наук провінції Шаньдун у галузі енергоефективних екологічно безпечних теплотехнологій. Підписано Протокол про створення спільної лабораторії. Крім того, Інститут співпрацює з Шаньдунською енергетичною корпорацією «Тяньлі». На замовлення китайської компанії Інститут розроблює промислове обладнання та надає консультативні послуги.

  Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України співпрацює з Інститутом передових технологій Академії наук провінції Шаньдун і технопарком «Наньхай». У різний час Інститут здійснював спільні дослідження з Інститутом лазерів, Інститутом океанографічних приладів та інструментів і деякими іншими шаньдунськими науковими установами. Крім того, Інститут на контрактній основі розроблює та виробляє різноманітне обладнання для багатьох промислових підприємств провінції. З метою ознайомлення з унікальними розробками у галузі зварювання Інститут відвідують делегації наукових і виробничих організацій провінції Шаньдун.

  Інститут надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України впродовж тривалого часу плідно співпрацює з підприємством «Best Environment Technology Co». Між установами діє угода про спільні дослідження в галузі технології вирощування великих монокристалів алмаза. Інститут також активно співпрацює з Шаньдунським університетом і розвиває співробітництво із Зоною високотехнологічного промисловго розвитку «Dongying» провінції Шаньдун. Директор Інституту академік Володимир Туркевич є почесним професором Шаньдунського університету в м. Цзинань.

  Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України розвиває співпрацю з компанією «Quindao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd». Між партнерами підписано угоду про спільну науково-технічну діяльність. У березні 2017 року Національна академія наук України підписала Угоду про стратегічне партнерство з компанією «Циньдао Сянчу Енерджі Девелопмент Ґруп», у рамках якої було створено Спільне підприємство «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології» за участі Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України. Цей проект є прикладом створення спільного підприємства між приватною компанією та державними установами й, водночас, одним із проектів міжурядового науково-технічного співробітництва між Україною та КНР.

  Інститут сорбції і проблем ендоекології НАН України успішно співпрацює з Інститутом екології Академії наук провінції Шаньдун у вирішенні актуальних екологічних проблем, зокрема в галузі біосорбційних методів очищення об’єктів довкілля від забруднення нафтопродуктами. За підсумками взаємних консультацій керівництва обох установ дійшли висновку про доцільність утворення спільної спеціалізованої лабораторії для вирішення питань відновлення довкілля й досліджень у суміжних галузях. На стадії узгодження перебуває перелік напрямів науково-технічних проектів зі створення адсорбентів та їхнього застосування в галузі охорони довкілля і медицини.

  Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України від 2005 року розвиває плідні наукові зв’язки з Інститутом біології Академії наук провінції Шаньдун. Між інститутами діє Угода про наукове та науково-технічне співробітництво, підписана директорами інститутів 10 жовтня 2007 року. Організована й діє спільна лабораторія. У результаті багаторічної співпраці українські та китайські вчені отримали спільні патенти на препарати, які виробляються на основі фосфоліпідів із морських молюсків, – «Молюфіл», «Кальмофіл» і «Молюстерон».

  Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України у 2015 році підписав безстрокову угоду про науково-технічне співробітництво з Інститутом біології Академії наук провінції Шаньдун. Угодою передбачено виконання спільних робіт у галузі біотехнологій, мікробіології, фізіології промислових мікроорганізмів, генетики мікроорганізмів.

  Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України співпрацює з Інститутом енергетичних досліджень Академії наук провінції Шаньдун. Між організаціями підписано Угоду про співробітництво й Угоду про організацію Спільної лабораторії літій-іонних джерел струму».

  За словами академіка Анатолія Загороднього, говорячи про розвиток двостороннього науково-технічного співробітництва НАН України з провінцією Шаньдун і КНР загалом, не можна оминути увагою ключову роль Посольства Китайської Народної Республіки в Україні, передусім Надзвичайного і Повноважного Посла Китайської Народної Республіки в Україні пана Ду Вея та радника Посольства пана Чжан Міна.

  Віцегубернатор провінції Шаньдун Юй Цзе подякував українським колегам за запрошення до Києва та представив членів очолюваної ним делегації, а також розповів про регіон, який представляєю

  «Зараз ми здійснюємо перехід до вищого рівня економічного розвитку – як на основі вже традиційних для регіону галузей (хімічної, текстильної промисловості, металургії, сільського господарства), так і завдяки розвиткові нових виробничих кластерів у морській індустрії, туризмі, хіміко-біологічному та фармацевтичному виробництві, нових інформаційних технологій і нових матеріалів. Відповідно, промислова реформа й економічна еволюція висувають нові вимоги до організації наукових досліджень і потребують розвитку нових наукових напрямів. У провінції вже створено платформи, майданчики й інші можливості для роботи вчених. У наступні 5 років планується надати підтримку близько 5 тис. науковців. Минулоріч Народний уряд провінції Шаньдун значно збільшив державні видатки на наукову діяльність і практичне впровадження отримуваних науковцями результатів, на індустріалізацію й технологічне оновлення виробництв. Це посприяло активнішому впровадженню інновацій науково-дослідними організаціями, університетами та підприємствами.

  Під час ІІ Міжнародного форуму високого рівня з міжнародного співробітництва «Один пояс – один шлях», який відбувся у квітні цього року в Пекіні, голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай продовжуватиме реалізувати проекти в межах цієї ініціативи. Це стосується співпраці у різних сферах, зокрема науковій (створення спільних лабораторій і технопарків, трансфер технологій), а також гуманітарних обмінів між Китаєм та іншими країнами «Одного поясу – одного шляху». У такий спосіб ми сподіваємося розширити та поглибити співпрацю з іноземними партнерами.

  Ми вже маємо позитивний досвід взаємодії з українськими науковими установами і прибули сьогодні на перемовини для підбиття підсумків нашої двосторонньої співпраці й визначення шляхів її інтенсифікації та перспективних напрямів подальшої спільної роботи, аби наша співпраця слугувала зразком для інших країн у рамках ініціативи «Один пояс – один шлях». Сподіваємося в майбутньому разом із вами проводити форуми, семінари, конференції та реалізувати конкретні проекти», – зазначив Юй Цзе.

  На завершення свого виступу Юй Цзе запросив представників НАН України якнайчастіше відвідувати провінцію Шаньдун для налагодження тіснішого двостороннього співробітництва.

  Академік Анатолій Загородній подякував високому гостеві за запрошення і, в свою чергу, запросив китайських колег приїжджати до України для кращого ознайомлення з результатами роботи вчених НАН України.

  Заступник директора Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України академік Сергій Костерін зазначив, що зустріч у стінах Національної академії наук України є дуже важливою з двох причин: по-перше, вона відкриває нові перспективи для наукових контактів між НАН України та науковими установами провінції Шаньдун, а по-друге, в ширшому плані, слугує ще одним кроком на шляху зміцнення дружби між двома народами, двома державами. Академік С. Костерін розповів, що співпраця Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України з партнерами із КНР триває від 2005 року: «Так, серед результатів нашої спільної роботи з Інститутом біології Академії наук провінції Шаньдун – препарати на основі використання фосфоліпідів із морських молюсків. Розроблено також препарат, призначений для профілактики і лікування продуктивної системи. Одна з фармацевтичних компанії провінції впровадила у промислове виробництво спільно одержані натуральні метаболіти вітаміну Е, які знайшли застосування, зокрема, у ветеринарній медицині.

  2014 року наш Інститут підписав угоду з Пекінським інститутом геноміки, відповідно до якої під керівництвом директора Пекінського інституту геноміки академіка Хуанмінг Янга виконуються спільні дослідження геному людини й інших видів живих організмів. Академік Хуанмінг Янг досить часто відвідує і українську Академію, і наш Інститут. Так, він виголосив незабутню доповідь на присвяченому геноміці ХІ Українському біохімічному конгресі у 2014 році, а минулої осені виступив із лекцією в Інституті біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.

  Ми вважаємо, що наука й освіта нерозривно пов’язані між собою і не можуть існувати одна без іншої. Наше майбутнє – це наша молодь. У 2014–2015 роках Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України забезпечував організаційний супровід української молодіжної делегації для участі в Пекінському конкурсі юнацьких і молодіжних дослідницьких робіт. Конкуренція там була дуже серйозною, але українським учасникам вдалося вибороти три золоті медалі й одну срібну».

  «На сьогодні наші відносини активно розвиваються, – додав академік Сергій Костерін. – У 2017–2018 роках було укладено по дві нові угоди про наукове співробітництво з китайськими партнерами. Упевнений, що наша подальша співпраця буде плідною, зокрема за напрямом вивчення гемостазу й механізмів зсідання крові. Загалом, у фокусі нашої уваги перебуває широкий спектр проблем біохімії, біофізичної хімії, біотехнології тощо».

  Генеральний директор Енергетичної компанії «Сяньчу» Чень Кунь (м. Циньдао) повідомив: «Дохід нашої компанії у 2018 році сягнув 1,9 млрд юанів, з яких ми сплатили податків на загальну суму 300 млн юанів. Одне дуже важливе з наших дочірніх підприємств – українсько-китайську компанію з ядерної безпеки – ми створили спільно з Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій НАН України. Угоду про це було підписано у вересні 2015 року, а вже у березні 2016 року наша компанія уклала угоду про стратегічне партнерство з Національною академією наук України. Між іншим, ми – перша китайська приватна компанія, яка підписала угоду з українською державною організацією. У жовтні 2018 року спільне українсько-китайське підприємство було офіційно зареєстровано в м. Циньдао. Загальний обсяг інвестицій компаній становить $70 млн. Спільно з українськими партнерами ми працюємо над новими технологіями в галузі радіаційної безпеки та переробки ядерних відходів, призначеними як для китайського ринку, так і для ринків зарубіжних країн. Ми вже розробили чимало нових важливих і корисних технологій. Один із наших проектів стосується розроблення спеціального обладнання, яке використовується при потужному випромінюванні. Цей проект навіть увійшов до плану українсько-китайської міжурядової співпраці. Ще один проект було включено до плану торгово-економічного співробітництва між Україною та Китаєм на 2019–2021 роки. Це – зразкові проекти спільних розробок приватної компанії та державної структури за участі міжнародних партнерів. Сподіваюся, що за підтримки Національної академії наук України та Народного уряду провінції Шаньдун наше спільне підприємство стане лідером на світовому ринку».

  Заключним акордом зустрічі стало підписання десяти угод про наукове співробітництво – між Національною академією наук України та Народним урядом провінції Шаньдун (КНР), а також між окремими науковими установами НАН України й Академії наук провінції Шаньдун.

  0b14a2da2e3cdcc44f06265db6574_mid

   

  “Тянься Лінк”

  Напишіть відгук

  Your email address will not be published. Required fields are marked *